Быстрая сортировка – QuickSort- Sắp xếp nhanh – phần 1

· Tiếng Nga

Быстрая сортировка (англ. quicksort), часто называемая qsort по имени реализации в стандартной библиотеке языка Си — широко известный алгоритм сортировки, разработанный английским информатиком Чарльзом Хоаром во время его работы в МГУ в 1960 году.

Быстрая сортировка (англ. quicksort), часто называемая qsort по имени реализации в стандартной (standard) библиотеке (libarary) языка (language) Си  — широко (widely, large) известный (known)  алгоритм (algorithm) сортировки (sorting) , разработанный (developed) английским (English) информатиком (informatics) Чарльзом (Charles) Хоаром (Hoare)  во (in) время (time) его (its) работы (word) в (in,to,at,into,on) МГУ (MSU) в (in, to, at, into, on) 1960 году(year).

Быстрая (quick): Nhanh

сортировка (sort): phân loại, sắp  xế

англ : Tiếng anh

часто (often, frenquently): thường, thường xuyên

называемая (called, known as): được gọi là 

по(on, by, in, under, over,….): qua, bởi, bằng, của

имени (name): tên 

реализации (implementation)

в (in, to, at, on)

QuickSort (born quicksort), often referred to by name qsort implementation in the standard library of C language – commonly known sorting algorithm developed by Charles Hoare English informatics during his work at MSU in 1960.

Sắp xếp nhanh (quicksort sinh), thường được gọi bằng tên thực hiện qsort trong thư viện chuẩn của ngôn ngữ C – thường được gọi thuật toán phân loại được phát triển bởi nhà tin học người Anh Charles Hoare trong quá trình làm việc tại MSU vào năm 1960.

Один (One) из (of)  самых  (most, the most) быстрых (fast, quick) известных (known) универсальных (universal) алгоритмов (algorithms) сортировки (sorting) массивов (arrays) (в (in,to,at,into,on,…) среднем (average)  O(n log n) обменов (swap,exchanges) при (at, in,under,by,over) упорядочении (ordering) n элементов (elements)); из (of) -за (for) (из-за:due to, because of) наличия (availability) ряда (number of, series) недостатков (lack, shortcoming) на (on,to, at, for, in) практике (practice) обычно (usually) используется (used) с (with, from, in)  некоторыми(some) доработками (modifications).

One of the fastest algorithms known universal sorting arrays (average O (n log n) exchanges in the ordering of n elements), due to a number of short comings in practice is usually used with some modifications.

Một trong những thuật toán nhanh nhất được biết đến phần loại mảng tổng quát (trung bình O (n log n) trao đổi trong thứ tự của n phần tử), do một số thiếu sót trong thực tế, thuật toán thường được sử dụng với một số sửa đổi.

2 phản hồi

Comments RSS
  1. dangtrungkien

    Hi vọng một ngày nào đó cậu có thể đọc thông thạo tiếng Nga. Làm bước đệm cho một nhân tài mới ra đời !

  2. dangtrungkien

    Chiều thứ tư 18-12,tớ đã dành cả buổi chiều để dịch Tiếng Nga. Với một yêu cầu rất cao. Mọi thứ phải rất từ từ, khổng thể nóng vội trong việc học tiếng Nga được. Phải cố gắng nỗ lực học Tiếng Nga trong năm 2014!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: