Lesson 2: Who is it? What is it? Nouns and their gender

· Tiếng Nga, Uncategorized

Who is it? What is it? Nouns and their gender.

Кто это? Что это?

(Kto eto? Chto eto? Who is this? What’s this?)

Learning the basics — Russian noun, how to define its gender. Also a simple guide to being polite. Key phrases:
Học tập những điều cơ bản – danh từ Nga, làm thế nào để xác định giới tính của nó. Cũng là một hướng dẫn đơn giản để lịch sự. Cụm từ khóa:

Добрый день!

(Dobryy den’! Good day! Goodaffternoon!)

Доброе утро!

(Dobroye utro!Good morning!)

Добрый вечер!

(Dobryy vecher!Good evening!)

Привет!

(Privet! Hi!)

Пока!

(Poka!Bye!)

Здравствуйте!

(Zdravstvuyte! Hello!)

До свидания!

(Do svidaniya!Goodbye!)

— Как дела?

(Kak dela? How are you?)

— Спасибохорошо.

(Spasibo, khorosho. Thank you, good)

Задание 1. Слушайте и читайте.

Task 1. Listen and read.

а

Learn_Russian

утро

б

Learn_Russian

день

в

Learn_Russian

вечер

г

Learn_Russian

ночь

Задание 2. Что это?

Task 2. Listen to the audio and write in the correct word. Use Task 1 and the on-screen keyboard

день

день

утро

день

Задание 3. Слушайте и закончите диалоги.

Task 3. Drag the words to complete the texts.

 • 1
 • 2
 • 3
LR

00 : 00
 • — Добрый ……….. !
 • — Привет, меня зовут Джеймс. А тебя?
 • — Пол.
 • — Очень приятно.

день

Таня

зовут

приятно

директор

нормально

спасибо

редактор

Задание 4. Слушайте и закончите диалоги.

Task 4. Drag the words to complete the texts.

 • 1
 • 2
LR

00 : 00
 • — Добрый ……….., Владимир Петрович!
 • — Здравствуйте, ……….. . Как дела?
 • — ……….. , хорошо. А у Вас?
 • — Все ………… Спасибо.
здравствуйтедобрый вечерда

Задание 5. Найдите антонимы.

Task 5. Find the phrases which are opposite in their meaning to the written ones. Drag them to the correct places.

 • привет — пока
 • до свидания — ………..
 • доброе утро — ………..
 • нет — ………..
Learn_Russian

Кто это? Что это? Who is it? What is it?

Short Full

Learn_Russian

— Кто это?

— Это Мария.

Learn_Russian

— Что это?

— Это дом.

Learn_Russian

— Кто это?

— Это брат.

Learn_Russian

— Что это?

— Это море.

In the Russian language, all nouns fall into two categories — animate and inanimate. The first unites human beings (including professions and places in society), animals, birds and fish. All of these words answer the question кто это?The second category includes objects which answer the question что это?
Trong tiếng Nga, tất cả các danh từ phân thành hai loại – chuyển động và vô tri vô giác. Là người đầu tiên kết hợp con người (bao gồm cả các ngành nghề và các địa điểm trong xã hội), động vật, chim và cá. Tất cả các từ trả lời câu hỏi кто это? (kto eto who is?) Loại thứ hai bao gồm các đối tượng trả lời câu hỏi что это? (chto eto? what is it?)

Кто это?

(who is it?)
(person, animal)

Мама

Бабушка

(Babushka! Grandmother)

Директор

(Direktor! director)

Брат

(Brat brother)

Сестра
(Sestra! sister)

Кот

(Kot cat)

Жираф

Собака

Босс

Крокодил

Что это?
(non-animated object)

Офис

Компьютер

Книга

Лампа

Театр

Город

Страна

Сайт

Стол

Газета

Задание 6. Кто или что?

Task 6. Group the following words in two lists – one for animate beings and the other for inanimate objects.

 • бабушка
 • дом
 • секретарь
 • стол
 • жена
 • билет
 • директор
 • семья
 • фото
 • сестра
 • газета
 • экран
 • папа
 • компьютер
 • кот
 • фирма

Задание 7. Что это?

Task 7. Match the words to the pictures, use your mouse to drag the words.

 • кофе
 • ручка
 • окно
 • журнал
 • стул
 • стол
 • вода
 • очки
 • чай
 • сахар
 • деньги
 • часы
 • сумка
 • газета
 • дверь
 • книга
 • компьютер
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian
 • Learn_Russian

Задание 8. Слушайте и закончите диалоги.

Task 8. Listen to the dialogies and drag the words to complete the texts.

 • 1
 • 2
LR

00 : 00
 • — Привет, Марк, ………..?
 • — ……….., Семён, а у тебя?
 • — Тоже нормально. ……….. это?
 • — Это ………… Это моя семья.
 • — Интересно, а это ………..?
 • — Это ………… Она юрист. Это брат. Он …………
 • — А это что?
 • — Это не ……….., а кто. Это я.
 • — Хм-хм!

кто

архитектор

как дела

сестра

что

нормально

что

фото

Learn_Russian

New Grammar! Gender Endings of a Noun

Short Full

Learn_Russian

Задание 9. «Он», «она», «оно» или «они»?

Task 9. Group the words according to their gender and number. Use your mouse to drag the words.

Nhiệm vụ 9. Nhóm các từ theo giới tính và số lượng của họ. Sử dụng chuột để kéo các từ

 • город
 • страна
 • деньги
 • сайт
 • метро
 • семья
 • отель
 • дедушка
 • очки
 • лампа
 • менеджер
 • магазин
 • казино
 • джинсы
 • пароль
 • улица
 • директор
 • утро
 • часы
 • документ
 • папа
 • файл
 • система
 • пиво
 • вход
 • мама
 • билет
 • девушка
 • брат
 • папка
 • канал
 • (kanal channel)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: